Blog

Category business-and-corporate-law

50:50 Partnership in Commercial Businesses

In most cases, disputes amongst shareholders at the formation and  early stages of a commercial enterprise are not that common. During the early stages, the shareholders may ignore small disagreements between them in order to realize their objectives and ideas, and to avoid damaging the business that they have established for profit.

Read More

Şirket Formalitelerini Uygulama ve Şirket Temizliği

Şirket formalitelerini takip etmek, hem anonim şirketlerde (corporation) hem de limited şirketlerde (LLC) iş faaliyetlerinin bir parçası olmalıdır. Şirketler, sınırlı sorumlu olmalarından kaynaklanan korumalarını muhafaza edebilmek için şirket formalitelerini yerine getirmelidirler. Hepimizin bildiği gibi, iş adamları işletmenin borçlarından doğan kendi şahsi mesuliyetlerini sınırlamak için anonim veya limited şirket kurarlar. Fakat eğer şirket formaliteleri takip edilmez ve uygulanmazsa, mahkemeler işletmenin “tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına” hükmederek hissedarları şirketin borçlarından şahsen sorumlu tutabilirler.

Read More

Observing Corporate Formalities and Corporate Clean-Up

Following corporate formalities should become a part of doing business in both corporations and LLCs. Corporates should observe corporate formalities to maintain their limited liability shield. As we all know, most of the time, business people form corporations and LLCs to limit their personal liabilities for the entity’s debts. If corporate formalities are not followed and observed however, courts may decide to “pierce the corporate veil” of the business entity and hold the shareholder(s) personally liable for the company’s debts.

Read More

Ortaklık ve Şirket İhtilafları - Son Hesaplaşma

İster çalışan bir işletmeyi, şirketi ya da franchise’i satın alsın, isterse sıfırdan yeni bir şirket (start-up) kursun, girişimci kişisel ekonomik durumunu kendi kontrolü altına alma isteğiyle motive olur. Hikayelerini her gün duyuyor ve ticari girişimcilerin becerilerine , yoktan var edebilme yeteneklerine ve sınırsız azimlerine hayran oluyorum. Kendi memleketinden uzak, topraklarından ayrı, yabancı bir ülkede herşeye rağmen bu zoru başaranlar ise, özel bir övgüyü sonuna kadar hak ediyorlar.

Read More

Neden her ticari işletmenin bir avukatı olmalı?

ABD hukuk sistemi, kara avrupası hukuk sisteminden çok daha farklı ve karmaşık bir hukuk sistemi olmasının yanısıra, federal devlet yapısı karmaşayı daha da yoğun bir hale getiriyor.

Read More