Suç Mağdurları ve Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Eş, Çocuk ve Ana-Baba İçin Göçmenlik Seçenekleri: U, T ve VAWA vizeleri

Amerika’daki yasal olmayan göçmenler oğunlukla vuku bulan suçları polisle başlarının belaya girmesinden korktukları için ve sınırdışı edilme korkusuyla, söz konusu suçlar kendilerine karşı işlenmiş olsa bile, polise bildirmekten kaçınıyorlar. Bu sebeple, toplumda yaşayan herkesin barış ve huzurunu sağlamak ve suç işleyenlerin cezasız kalmamasını teminen Federal Devlet suç mağdurlarının öne çıkıp hiç bir baskı ve korku altında kalmaksızın saldırganı polis yetkililerine bildirmesi için önlemler almıştır. Bu amaçla Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS), suç mağdurlarının Amerika’da yasal statü kazanıp sonuçta Amerikan vatandaşlığı kazanmalarına imkan veren yolu açacak çeşitli araçlarla donatılmıştır. Bu vize kategorileri, kişiler daha önce cezai kovuşturmaya tabi olup hüküm giymiş olsalar, veya yasadışı olarak Amerika’da bulunmuş olsalar, ya da daha önce sınırdışı edilmiş olsalar dahi, yani kısaca aile veya işveren dayanaklı başka bir vize kategorisinden yararlanma imkanları bulunmasa dahi, suç mağduru kişilere yasal oturum hakkını verebilmektedir. Hatta daha önce ağırlaştırılmış bir suç işleyen kişiler dahi eğer Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu olumlu taktir hakkının kullanılmasına layık bulursa bu vizelerden yararlanabilmektedir.

Bu vizelerden U vizesi (suç faliyeti mağduru vizesi) belirli suç mağdurlarına veya şahitlerine nihayetinde yasal oturum izni (green card) ve Amerikan vatandaşlığı yolunu açacak geçici, göçmen olmayan bu vize statüsüne başvurma imkanı tanımaktadır. Aşağıdaki suçlardan mağdur olan kişiler, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa dahi, bu vizeden yararlanabilirler: İşkence; kaçakçılık; aile içi şiddet; cinsel saldırı; kadınların cinsel uzuvlarına yönelik kesme,sakatlama; gönülsüz esaret; şantaj; adam yaralama; adam öldürme; ağır darp; şahiti ifadeye zorlamak; adalete engel olmak veya yalancı şahitlik. Mağdurların bu suçlar sebebiyle önemli ölçüde fiziki veya ruhsal istismar görmüş olması, suçun kovuşturulmasına yardımcı olması ve davadaki polis, savcı veya hakimden kovuçturmaya yardımcı olduklarına ilişkin sertifika almaları gerekmektedir. Suçun işlendiği zaman bakımından bir sınırlama söz konusu değildir; ancak çok sınırlı hallerde yurtdışında işlenmiş suçlar da bu vize için hak kazanabilir. Suç mağdurlarının yurtdışından bu vize için bavurması ve vize kabul edildikten sonra Amerika’ya gelmeleri mümkün olabilmektedir.

T Vizesi (insan ticareti mağduru vizesi) ise sadece insan ticareti sonucu Amerika’da bulunan kişiler için mümkündür. İnsan ticareti, kaçakçıların insanları daha iyi iş ve daha iyi bir yaşam vaatleri ile kandırarak Amerika’ya bir nevi modern kölelik için getirmeleridir. Kaçakçılar genellikle fakir ve işsiz bireyleri asılsız vaatlerle kandırmaktadırlar. T vizesi insan ticareti kurbanlarını korur ve insan ticareti kovuşturmasına destekte bulunmak üzere Amerika’da kalmalarına olanak sağlar. U vizesinde olduğu gibi T vizesi sahipleri de sonuç olarak yasal oturum izni (green card) için başvurma hakkına sahip olurlar. T vizesinin U Vizesinden önemli bir farkı güvenlik güçlerinden suçluların kovuşturmasına yardımcı olduklarına dair sertifika alınması gerekliliği olmamasıdır.

VAWA; yasal oturum iznine sahip (green card sahibi), yada Amerikan vatandaşı kişilerin aile içi şiddete maruz kalmış/dövülmüş eş, ana-baba veya çocukları yasal oturum izni (green card) için başvurma hakkına sahiptirler. T yada U vizesinden farklı olarak VAWA, başvuranın taciz edeni cezai şikayet şartını aramıyor. Ayrıca VAWA başvuranın davası kabul edildiğinde doğrudan doğruya, derhal, yasal oturum izni için başvurmasına imkan vermektedir. Bazı göçmenler şartlar gereği ve suçların oluşması itibariyle bu yasal düzenlemelerin birden fazlasından yararlanma durumunda olabilirler. Bu sebeple hangi yasal düzenlemenin hangi özel durumda ve davada daha iyi sonuçlar doğuracağını belirlemek için mutlaka bir göçmenlik avukatı ile konuşmak son derece önemlidir.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Gökhan Yazıcı

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.

Gökhan Yazıcı

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.