Çift milliyetli, hemcinsi ile evli çiftlere uygulanan göçmenlik kuralları: DOMA

Bir seneyi aşkın bir süre önce, Amerikan Anayasa Mahkemesi (US Supreme Court) United States v. Windsor davasında bir yasal prensibi değiştirecek, ilerici ve yeni bir yasal kavram getirecek bir karara imza attı; Evliliğin Korunması Kanunu’ nun 3ncü kısmının Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kısaca DOMA (Defense of Marriage Act) olarak bilinen Federal “Evliliğin Korunması” Kanunu, 1996 yılında Bill Clinton’un başkanlığı döneminde hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştu. Söz konusu Kanunun 3ncü kısmı, Federal Hükümet’in, kendi eyaletlerinde yasal olarak evlenmiş olsalar dahi eşcinsel çiftlerin, Federal Kanunlar ve Programlar tarafından tanınmasını önlüyordu. Böylece, yani Amerika’nın en yüksek mahkemesinin verdiği bu tarihi anayasaya aykırılık kararıyla, Amerikan Federal Hükümeti’nin, ister karşı cinsler arasında yapılmış, isterse hemcinsler arasında yapılmış olsun, bütün evlilikleri Federal Kanunlar önünde eşit olarak tanımasını sağlamış oldu. Ancak burada eyaletlerin hemcinsler arasında yapılan evlilikleri tanıyıp tanımamakta serbest olduğunun da altını önemle çizmek gerekiyor.

Göçmenlik Hukuku, Federal Hükümet tarafından ülkeye, kimin, ne kadar süre için, hangi şartlarda gireceğini ve Amerikan vatandaşlığının kazanılma şartlarını düzenler. Nihayet ülkeye izinsiz giriş yapan ya da vizeyle girip, kalış sürelerini aşan yabancıların ülkeden çıkarılma ve sınır dışı edilme usullerini belirler. Amerikan Anayasası göçmenlik alanında münhasır yetkiyi Kongre’ye vermiştir ve bu sebeple Göçmenlik Hukuku Federal yasalarla düzenlenmiştir.  Ülkenin en yüksek mahkemesinin bu kararı ile, son bir yıldır hemcins evliliği yapan Amerikan vatandaşları ya da green card sahipleri, eşleri için göçmen vizesi ve daimi oturum izni (green card) için başvurabiliyorlar ve aile birliğinin dağılmasını önleyebiliyorlar. Ayrıca hemcinsleri ile evlenen eşcinseller de, karşı cinsle evli kişilerin yararlandığı aynı haklardan, örneğin eşinin çocuğuna göçmenlik vizesi için sponsor olabilmesi ya da diğer hakların yanısıra, aile içi şiddet mağdurlarının sınırdışı edilmesinden korunma gibi benzer haklardan yararlanabiliyorlar. Hemcinsleri ile evli çiftler, hemcins evliliğine yasal imkan tanıyan bir eyalette evlenmiş olmak şartıyla, karşı cinsle evlilik yapmış olan çiftlerin yaralandığı bütün göçmenlik haklarından faydalanabiliyorlar. Ayrıca bunun için, hemcins evliliğinin yasal olarak izin verildiği bir eyalette yaşamak şartı da aranmıyor. Daha başka bir ifadeyle, göçmenlik hukuku çerçevesi içinde düşünüldüğünde, hemcins evliliğini tanıyan bir eyalette evlenmek zorunda olsalar da eşcinseller, hangi eyalette yaşarlarsa yaşasınlar, Amerika’nın neresine taşınırlarsa taşınsınlar, Federal Hükümet tarafından evlilikleri tanınıyor ve federal bir yasa olan Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu’nun bütün evli çiftlere tanıdığı hak ve imkanlardan faydalanabiliyorlar.

Eşcinsel nişanlıların göçmenlik hukuku karşısındaki hakları açısından bakıldığında, K Vizesi’nin nişanlıların uzun süre ayrılıklarını önlemek ve aile birliğini teşvik ve desteklemek amacıyla düzenlenmiş oldugu açıkça görülür.  Evliliğin Korunması Kanunu’nun 3ncü kısmının (Section 3 of DOMA) Mahkeme kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunup kaldırılmasıyla beraber hemcins nişanlı çiftlerin, 21 yaşının altındaki bekar çocuklarının da Amerika’ya yasal olarak girebilmesine izin verilmiş oldu. Bu çocuklar, giriş yaptıkları günden itibaren 90 gün içinde nişanlı çiftin evlenmelerine imkan veren K vizesinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca eşcinsel nişanlı derhal çalışma iznine başvurabiliyor ve evlilik yapıldıktan sonra da, yabancı eşin daimi oturma izni  (green card) alabilmesi için başvuru yapılabiliyor.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.