Başkan Obama’nın Göçmenlerin Yükümlülükleri ile İlgili İdari Faaliyetleri

Aşağıda A.B.D. Başkanı Obama’nın 20 Kasım 2014 tarihinde Beyaz Saray’da verdiği brifingdeki açıklamalara dayanan, A.B.D. göçmenlik sistemini kısmen geliştirmek için yürütme yetkisini kullanmaya yönelik eylem planının önemi satırbaşlarını bulabilirsiniz.

Detaylar üzerinde çalışmalar sürmektedir ve bilgiler de detaylar ortaya çıktıkça güncellenecektir.

  • Ebeveyn için Dosyanın Ertelenmesi (Deferred Action for Parent, DAP) A.B.D. vatandaşı ve daimi yasal ikamet sahibi her yaştan çocuğun 01.01.2010’dan beri sürekli olarak A.B.D.’de bulunan, güvenlik soruşturmasından geçmiş ve vergilerini ödeyen velileri sınır dışı edilme dosyalarının 3 yıl süresince ertelenmesi için başvuru hakkına sahip olacaktır. Planlanan, bunu 180 gün içinde hayata geçirmektir (başvuruların kabul edilmesi için).
  • Çocuk Yaşta Gelenlerin Dosyalarının Ertelenmesinin (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) kapsamının yaş sınırı kaldırılmak ve sürekli bulunma şartı 1 Ocak 2010’a çekilmek suretiyle genişletilmesi. DACA bundan sonra 3 yıl süreyle verilecektir (yenileme başvurusu yapanlar dahil olmak üzere). 90 gün icerisinde hazır.
  • Tartışma yaratan Güvenli Toplumlar programı yerine detayları henüz net olmayan bir “Öncelik Uygulama Programı” getirilmesi.
  • İş imkanı yaratan girişimcilerin A.B.D.’ye giriş yapmak ve A.B.D.’de çalışmalarını yürütmek için kullanabileceği yasal yolları teminat altına almak. Ayrıca girişimciler, araştırmacılar, yatırımcılar ve kurucular ulusal çıkar şartlarından muaf olacaklardır. Bu politika rehberliği yoluyla uygulanacaktır.
  • Üniversitelerle bağlantılı işletmelerin önemli yeteneklere erişimini arttırmak.
  • Daimi yasal ikametçilerin eş ve çocuklarının hukuka aykırı olarak A.B.D.’de bulunma durumundan muaf tutulması ve bu muafiyetlerin karara bağlanması için uygun standartların sağlanması.
  • Silahlı kuvvetlere katılmaya çalışan kişilerin ailelerinin yasal olarak ülkede kalabilmeleri için şartlı af kapsamında başvuru yapmalarına imkan sağlanması.
  • Göçmenlik statüsünün gözden geçirilmesi prosedürlerini, göç kotasına takılan yasal göçmenlerin başvurularını kaydettirip sürecin son basamağına başlayabileceği şekilde düzenleme.
  • Kanun tarafından öngörülen vize sayısını en verimli şekilde kullanma amacıyla ilgili kurumları vize sistemini modernize etmeye teşvik etme.
  • Yeni sınır güvenliği mücadelesi ve planının duyurulması.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Gökhan Yazıcı

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.

Gökhan Yazıcı

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.